Vyacheslav Ilyin, Istanbul strait, northbound on 23/01/2007 - Photo : Ilhan Kermen
Close