Pioner Rossii in Kholmsk. 29-10-2010 - Photo : Vyacheslav Shadrin
Close