Pioner Kholmska in Vanino on 11-08-2006 - Photo : Sergey Lysov.
Close