Pioner kamchatki, anchored in Vanino port in 2008 - Photo : Mikhail Kolyadov
Close