Tekhnolog Konyukhov in Caen, May 2011 - Photo : Xavier Leroy
Close