Tekhnolog Konyukhov incoming Brest from Illichevsk, March 2009 - Photo : Thomas Quéhec
Close